Par Konferenci

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) aicina ikvienu interesentu piedalīties augsta līmeņa starptautiskā konferencē “Medijpratība. Ceļakartes.” UNESCO Pasaules medijpratības un informācijas pratības nedēļas ietvaros 2021. gada 28. – 29.oktobrī.

Konferenci organizē NEPLP sadarbībā ar Kultūras ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Baltijas Mediju izcilības centru, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā un Britu Padomes pārstāvniecību Latvijā.

Konferences mērķis ir sekmēt medijpratību sabiedrībā, identificēt ceļakartes – priekšlikumus nākotnes soļiem, kā virzīties uz medijpratības stratēģijas izstrādi un īstenošanu valstiskā mērogā, kā arī stiprināt sadarbību starp medijpratības jomā strādājošajiem.

Medijpratība ir plašs jēdziens, kas ietver gan spēju piekļūt saturam un izmantot dažādus tehnoloģiskos rīkus, gan spēju to kritiski analizēt un pašiem radīt mediju saturu. Tā ir kļuvusi par 21. gs. kompetenci, kura ir nepieciešama ikvienam iedzīvotājam, lai spētu pieņemt pamatotus lēmumus gan kā pilsoņiem, gan individuāli, sekmējot dzīves kvalitāti un radot sabiedrisko labumu. Medijpratība ir kompetence, kurai ir fundamentāli svarīga nozīme demokrātiskas valsts stiprināšanā, it īpaši infodēmijas laikā.

Konferencē uzdosim jautājumus:                                                                                  

  • Kāda ir medijpratības loma un ietekme uz valsts un sabiedrības attīstību?
  • Kādi ir priekšnosacījumi veiksmīgai medijpratības stratēģijas izstrādei un īstenošanai?
  • Kā medijpratība palīdz cīņā pret dezinformāciju un funkcionē kā informatīvās telpas aizsardzības elements?
  • Kā uzrunāt dažādas sabiedrības grupas un īpaši tās, kas tradicionālos medijus regulāri nelieto vai neuzticas tiem?
  • Kāda ir mediju un žurnālistu loma medijpratības sekmēšanā?
  • Kā pētīt medijpratību?

Padome atzīmē, ka 2021.gada martā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja apstiprināja Latvijas un citu līdzīgi domājošo valstu virzīto rezolūciju “Globālā mediju un informācijas pratības nedēļa”, kas aicina risināt ar informācijas vidi saistītās problēmas, tajā skaitā dezinformāciju.

Konferencē piedalīsies iesaistītās puses medijpratības veicināšanā, Latvijas amatpersonas, mediju pārstāvji, vietējie un starptautiskie medijpratības eksperti un pētnieki, tostarp Starptautiskā žurnālistu centra pētījumu direktore Jūlija Poseti, Londonas Ekonomikas un politikas zinātnes skolas Mediju un komunikāciju katedras profesore Sonja Livingstone, medijpratības nacionālā līmeņa koordinatore Īrijā Martina Čepmena, Lielbritānijas mediju regulatora OFCOM vecākā pētniecības vadītāja Vendija Braianta u.c. Aicināts ikviens interesents.

Konference norisināsies hibrīda formātā platformā ZOOM.

Darba valodas: angļu un latviešu, nodrošinot abās valodās sinhrono tulkojumu.

Konferences tiešraide būs pieejama arī medijpratiba.neplpadome.lv un www.facebook.com/NEPLP.


Pasaules medijpratības un informācijpratības jeb MIL nedēļas mērķis ir veicināt medijpratības un informācijpratības attīstību, lai uzlabotu cilvēku kritiskās domāšanas prasmes informācijas, mediju un tehnoloģiju jautājumos, kā arī sekmēt pilsonisko līdzdalību, pašizpausmi, ekonomisko attīstību un cīņu ar dezinformāciju. To jau desmito gadu rīko UNESCO sadarbībā ar Pasaules Aliansi sadarbībai medijpratības un informācijpratības jomā, Apvienoto Nāciju Organizācijas Civilizāciju Aliansi un Medijpratības un informācijpratības un starpkultūru dialoga universitāšu tīklu. Arī Latvija ir bijusi iesaistīta nedēļas atzīmēšanā gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, piemēram, 2018. gadā rīkojot vienu no nedēļas galvenajiem pasākumiem – globālo jaunatnes forumu par medijpratību digitālo algoritmu laikmetā. Novērtējot iniciatīvas nozīmību, UNESCO 2019. gada rudenī oficiāli pieņēma rezolūciju, ka nedēļa notiks ik gadu no 24. līdz 31. oktobrim. Savukārt 2021. gadā aicinājums šo nedēļu īstenot visā pasaulē tika apstiprināts arī ANO Ģenerālajā asamblejā. Plašāk:

Sk.: https://en.unesco.org/news/media-and-information-literacy-public-good-global-mil-week-2021

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.