Augsta līmeņa starptautiskā konference “Medijpratība. Ceļakartes.”, 28.-29.10.2021.

Organizētājs: Nacionālā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.

Sadarbības partneri: Kultūras ministrija, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Baltijas Mediju izcilības centrs, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Britu Padomes pārstāvniecība Latvijā.

Konference tika organizēta UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas ietvaros.

Konferences atklāšana.

Valsts prezidenta Egila Levita uzruna;

Kultūras ministra Naura Puntuļa uzruna;

UNESCO Ģenerāldirektora vietnieka komunikācijas un informācijas jautājumos Tawfik Jelassi uzruna;

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietnieces Aurēlijas Ievas Druvietes uzruna;

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa uzruna.

Ievadruna: Medijpratības daudzpusība un tās loma sabiedrībā.

Runātājs: Evaldas Rupkus, Deutsche Welle Akademie treneris, projektu vadītājs un autors jauniešiem mediju un informācijas pratības jomās.

Ekspertu viedokļi: Medijpratības loma sabiedrības attīstībā.

Runātāja: Marielza Oliveira, UNESCO Partnerības un darbības programmu uzraudzības, komunikācijas un informācijas sektora direktore.

Ekspertu viedokļi: Medijpratības loma sabiedrības attīstībā.

Runātāja: Julie Posetti, Starptautiskā žurnālistu centra Pasaules pētījumu direktore.

Medijpratības politika Latvijā.

Runātāja: Agnese Berga, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte.

Ceļā uz medijpratības stratēģiju.

Runātāja: Aurēlija Ieva Druviete, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniece.

Medijpratība kā caurviju kompetence izglītības sistēmā.

Runātāja: Zane Oliņa, mācību satura ieviešanas vadītāja Valsts izglītības satura centra īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030).

Pētījuma "Mediju un informācijas pratības nozare Latvijā: iesaistītās puses, aktivitātes un attīstības izvērtējums" secinājumu un politikas ieteikumu prezentācija.


Runātāja: Gunta Sloga, Baltijas Mediju izcilības centra izpilddirektore.

Veiksmīgas medijpratības stratēģijas priekšnoteikumi. Pieredzes stāsti.

Runātājs: Lauri Palsa, Somijas Nacionālā audiovizuālā institūta (KAVI) vecākais padomnieks.

Veiksmīgas medijpratības stratēģijas priekšnoteikumi. Pieredzes stāsti.

Runātāja: Sonia Livingstone, Londonas Ekonomikas un Politikas Zinātņu skolas Mediju un komunikāciju katedras profesore.

Veiksmīgas medijpratības stratēģijas priekšnoteikumi. Pieredzes stāsti.

Runātāja: Gitte Bang Stald, asociētā profesore, Ph.D., Digitālā sabiedrība un līdzdalība, Kopenhāgenas Universitāte.

Diskusija: Kā stratēģiski sasniegt dažādas sabiedrības grupas.

Pieredzes stāsti un ekspertu viedokļi. Kā uzrunāt un efektīvi sasniegt dažādas sabiedrības grupas – jo īpaši tās, kas savā ziņā ir imūnas pret tā saukto tradicionālo mediju saturu, nelieto šo saturu vai neuzticas tam? Kādi ir iemesli? Kā sarunāties ar dažādām auditorijām par medijpratību? Kā plānot medijpratības stratēģiju, lai tās sasniegtu?

Runātāji:

Klinta Ločmele, Medijpratības eksperte, IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē vadītāja;

Solvita Denisa-Liepniece, Baltijas Mediju izcilības centra padomniece dezinformācijas jautājumos, Vidzemes Augstskolas docente un pētniece;

Zane Matesoviča, Britu Padomes pārstāvniecības Latvijā vadītāja;

Ginta Zalcmane, Latvijas Nacionālā bibliotēkas Informācijas pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa nodaļas vadītāja;

Kaspars Rūklis, IREX Baltijas Medijpratības programmas vadītājs.

Paneļdiskusija: Kā sekmēt medijpratību Latvijā?

Medijpratība ir kļuvusi par svarīgu kompetenci ikdienā, iedzīvotājiem pieņemot gan pilsoniskus, gan individuālus lēmumus. Kādi ir Latvijas izaicinājumi medijpratības veicināšanas jomā? Vai būtu nepieciešama medijpratības stratēģija valstiskā mērogā? Kādas ir nepieciešamās darbības? Kādi rīcības virzieni būtu jānosaka kā prioritāri?

Runātāji:

Dace Melbārde, Eiropas Parlamenta deputāte, bijusī Latvijas kultūras ministre;

Aiga Grišāne, Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes palīdze, bijusī Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītāja;

Vita Anda Tērauda, Saeimas deputāte, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas priekšsēdētāja;

Arvils Ašeradens, Saeimas deputāts, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs;

Jānis Lielpēteris, Kultūras ministra padomnieks mediju jautājumos.

Konferences otrās dienas atklāšana.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa uzruna.

Konferences otrās dienas atklāšana.


Runātājs: Audrius Perkauskas, ES Komisijas nodaļas vadītāja vietnieks, Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts.

Ekspertu viedokļi un pieredzes stāsti: Kāda ir mediju un žurnālistu loma medijpratības sekmēšanā sabiedrībā?

Kāda ir mediju un žurnālistu loma medijpratības veicināšanā? Kādas pieejas mediji var izmantot, lai sekmētu medijpratību sabiedrībā? Kādas prasmes vai zināšanas ir nepieciešamas, lai žurnālisti varētu veidot medijpratības saturu vai mācīt?

Runātāja: Martina Chapman, medijpratības eksperte, medijpratības nacionālā līmeņa koordinatore Īrijā.

Diskusija. Latvijas mediju pieredze medijpratības satura veidošanā: izaicinājumi un nākotnes iespējas.

Kāda ir mediju līdzšinējā pieredze, radot un izplatot saturu par medijpratības tematiku? Cik sekmīgi ir izdevies sasniegt auditoriju un iegūt atgriezenisko saiti? Kādi ir izaicinājumi un iespējas? Kāds atbalsts būtu nepieciešams medijiem, lai sekmētu medijpratību sabiedrībā?

Moderators: Patriks Grīva, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis.

Runātāji:

Ingemārs Vekteris, Vidzemes televīzijas (Re:TV) valdes priekšsēdētājs;

Ilgvars Rukers, Radio SWH radošais direktors;

Andrejs Trokša, Divu krastu radio valdes priekšsēdētājs;

Una Klapkalne, Latvijas Radio valdes locekle;

Anna Platpīre, Latvijas Televīzijas programmu satura redaktore.

Pieredzes stāsts: Kā pētīt medijpratību sabiedrībā?

Lai sekmīgi izstrādātu un īstenotu medijpratības stratēģiju, ir nepieciešami pētījumi un dati, kas tiek iegūti regulāri un sistemātiski. Kā izstrādāt medijpratības pētniecības metodoloģiju? Kādas pētniecības metodes izmantot? Kā noteikt rezultatīvos rādītājus? Kā aptvert plašo medijpratības pētniecības lauku un noteikti prioritātes?

Runātāja: Wendy Bryant, OFCOM vecākā pētniecības projektu vadītāja.

Ekspertu diskusija. Kā pētīt medijpratību?

Kā Latvijā līdz šim ir pētīta medijpratība? Kādi ir pastāvošie izaicinājumi? Vai ir nepieciešama vienota medijpratības pētniecības metodoloģija? Kādi pētījumi un dati pašlaik būtiski pietrūkst, lai spētu pieņemt datos pamatotus lēmumus gan politiskā līmenī, gan medijpratības projektu īstenotāju, sadarbības partneru līmenī?

Runātājas:

Klinta Ločmele, Medijpratības eksperte, IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē vadītāja;

Agnese Dāvidsone, Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāne, asociētā profesore, pētniece.;

Ilva Skulte, Rīgas Stradiņu Universitātes Komunikācijas studiju katedras asociētā profesore;

Sandra Murinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docente un pētniece.

Uzruna: Kā cīnīties pret dezinformāciju digitālajā laikmetā?

Runātājs: Ľuboš Kukliš, EPRA priekšsēdētājs, ERGA bijušais priekšsēdētājs, Slovākijas audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatora izpilddirektors.

Diskusija. Kā cīnīties pret dezinformāciju?

Cīņa pret dezinformāciju – kādi ir nozīmīgākie dezinformācijas draudi pašlaik? Kā un kam būtu jāīsteno cīņa pret dezinformāciju valstiskā mērogā? Kā stratēģiski to īstenot? Kāda ir sociālo mediju platformu nozīme medijpratības sekmēšanā un kas ir paveikts līdz šim?

Runātāji:

Viktors Makarovs, Ārlietu ministrijas Īpašais pārstāvis digitālajos jautājumos;

Andris Mellakauls, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Informatīvās vides integrācijas nodaļas vadītājs;

Jānis Sārts, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra (STRATCOM) direktors;

Rihards Bambals, Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta direktors. Mārcis Balodis, Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks.

Prezentācija: Tiešsaistes platformu ieguldījums medijpratības veicināšanā.

Runātājs: Milan Zubíček, Google sabiedriskās politikas un valdības attiecību vadītājs Briselē.

Prezentācija: Tiešsaistes platformu ieguldījums medijpratības veicināšanā.

Runātājs: Sandra Särav, Facebook Centrālās un Austrumeiropas reģiona sabiedriskās politikas vadītāja.

Diskusija. Uzticēšanās un patiesība.

Kāda ir mediju loma cīņā ar dezinformāciju? Kā cīņu ar dezinformāciju ietekmē uzticēšanās mazināšanās tradicionālajiem medijiem? Kā sekmēt dialogu starp medijiem, žurnālistiem un sabiedrību, lai stiprinātu profesionālās žurnālistikas lomu, it īpaši infodēmijas laikā?

Moderatore: Džina Donauskaite, Lietuvas Žurnālistikas centra izpilddirektore.

Runātāji:

Sirkku Kotilainen, Tamperes Universitātes profesore;

Helle Tiikmaa, Igaunijas Žurnālistu asociācijas prezidente;

Indrė Makaraitytė, Lietuvas sabiedriskā medija LRT pētnieciskās nodaļas vadītāja;

Filips Lastovskis, "DELFI plus" redaktors.

Konferences noslēgums.


Runātāji: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

Priekšsēdētājs Ivars Āboliņš;

Priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete;

Padomes loceklis Patriks Grīva;

Padomes locekle Ieva Kalderauska.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.