PROGRAMMA 
1. diena. Ceturtdiena. 28.10.2021.
11:30-12:00 Reģistrācija un pieslēgšanās
12:00-12:20 Konferences atklāšana  
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna
Kultūras ministra Naura Puntuļa uzruna
UNESCO Ģenerāldirektora vietnieka komunikācijas un informācijas jautājumos Tawfik Jelassi uzruna
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa uzruna
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietnieces Aurēlijas Ievas Druvietes uzruna
12:20-12:40 Ievadruna
Medijpratības daudzpusība un tās loma sabiedrībā
Evaldas Rupkus, DW Academie treneris, autors un projektu vadītājs
12:40-13:05 Ekspertu viedokļi. Medijpratības loma sabiedrības attīstībā
Kā medijpratība rada sabiedrisko labumu? Cik daudzpusīgs jomas skar medijpratības kompetence, radot būtiskus efektus demokrātiskas, pilsoniskas un iekļaujošas sabiedrības attīstībā. Kā medijpratība ietekmē dzīves kvalitāti, radošumu, ilgtspēju? Cik liela nozīme medijpratībai ir kvalitatīvas un uzticamas informatīvās telpas sekmēšanā? Kādi ir pastāvošie draudi sabiedrības attīstībā, ja nebūsim medijpratīgi?
Marielza Oliveira
UNESCO Partnerības un darbības programmu uzraudzības, komunikācijas un informācijas sektora direktore
Julie Posetti, Starptautiskā žurnālistu centra Pasaules pētījumu direktore
13:05-13:30 Medijpratība Latvijā
Agnese Berga, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte. Medijpratības politika Latvijā
Aurēlija Ieva Druviete, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniece. Ceļā uz medijpratības stratēģiju
Zane Oliņa, mācību satura ieviešanas vadītāja Valsts izglītības satura centra īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030).  Medijpratība kā caurviju kompetence izglītības sistēmā
13:30-13:50 Medijpratība Latvijā. Pētījuma rezultāti
Pētījuma "Mediju un informācijas pratības nozare Latvijā: iesaistītās puses, aktivitātes un attīstības izvērtējums" secinājumu un politikas ieteikumu prezentācija
Gunta Sloga, Baltijas Mediju izcilības centra izpilddirektore
13:50-14:30 Veiksmīgas medijpratības stratēģijas priekšnoteikumi. Pieredzes stāsti
Lauri Palsa, Somijas Nacionālā audiovizuālā institūta (KAVI) vecākais padomnieks
Sonia Livingstone, Londonas Ekonomikas un Politikas Zinātņu skolas Mediju un komunikāciju katedras profesore

Gitte Bang Stald, asociētā profesore, Ph.D., Digitālā sabiedrība un līdzdalība, Kopenhāgenas Universitāte

14:30 Pārtraukums 15 min
14:45-15:45 Kā stratēģiski sasniegt dažādas sabiedrības grupas. Pieredzes stāsti un ekspertu viedokļi
Kā uzrunāt un efektīvi sasniegt dažādas sabiedrības grupas – jo īpaši tās, kas savā ziņā ir imūnas pret tā saukto tradicionālo mediju saturu, nelieto šo saturu vai neuzticas tam? Kādi ir iemesli? Kā sarunāties ar dažādām auditorijām par medijpratību? Kā plānot medijpratības stratēģiju, lai tās sasniegtu?
Klinta Ločmele, Medijpratības eksperte, IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē vadītāja
Solvita Denisa-Liepniece, Baltijas Mediju izcilības centra padomniece dezinformācijas jautājumos, Vidzemes Augstskolas docente un pētniece
Zane Matesoviča, Britu Padomes pārstāvniecības Latvijā vadītāja
Ginta Zalcmane, Latvijas Nacionālā bibliotēkas Informācijas pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa nodaļas vadītāja
Kaspars Rūklis, IREX Baltijas Medijpratības programmas vadītājs
15:45-16:50 Paneļdiskusija: Kā sekmēt medijpratību Latvijā?
Medijpratība ir kļuvusi par svarīgu kompetenci ikdienā, iedzīvotājiem pieņemot gan pilsoniskus, gan individuālus lēmumus. Kādi ir Latvijas izaicinājumi medijpratības veicināšanas jomā? Vai būtu nepieciešama medijpratības stratēģija valstiskā mērogā? Kādas ir nepieciešamās darbības? Kādi rīcības virzieni būtu jānosaka kā prioritāri?
Dace Melbārde,  Eiropas Parlamenta deputāte, bijusī Latvijas kultūras ministre
Aiga Grišāne,  Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes palīdze, bijusī Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītāja
Vita Anda Tērauda, Saeimas deputāte, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas priekšsēdētāja
Arvils Ašeradens, Saeimas deputāts, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs
Jānis Lielpēteris, Kultūras ministra padomnieks mediju jautājumos
16:50-17:00 Noslēguma daļa
17:00 1. dienas programmas beigas
2. diena. Piektdiena. 29.10.2021.
12:00-12:10 Konferences 2. dienas atklāšana 
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa uzruna
Audrius Perkauskas, ES Komisijas nodaļas vadītāja vietnieks, Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts
12:10-12:30 Ekspertu viedokļi un pieredzes stāsti: Kāda ir mediju un žurnālistu loma medijpratības sekmēšanā sabiedrībā?
Kāda ir mediju un žurnālistu loma medijpratības veicināšanā? Kādas pieejas mediji var izmantot, lai sekmētu medijpratību sabiedrībā? Kādas prasmes vai zināšanas ir nepieciešamas, lai žurnālisti varētu veidot medijpratības saturu vai mācīt?
Martina Chapman, medijpratības eksperte, medijpratības nacionālā līmeņa koordinatore Īrijā
12:30-13:20 Diskusija. Latvijas mediju pieredze medijpratības satura veidošanā: izaicinājumi un nākotnes iespējas
Kāda ir mediju līdzšinējā pieredze, radot un izplatot saturu par medijpratības tematiku? Cik sekmīgi ir izdevies sasniegt auditoriju un iegūt atgriezenisko saiti? Kādi ir izaicinājumi un iespējas? Kāds atbalsts būtu nepieciešams medijiem, lai sekmētu medijpratību sabiedrībā?
Moderators: Patriks Grīva, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis
Ingemārs Vekteris,  Vidzemes televīzijas (Re:TV) valdes priekšsēdētājs
Ilgvars Rukers, Radio SWH radošais direktors
Andrejs Trokša, Divu krastu radio valdes priekšsēdētājs
Una Klapkalne, Latvijas Radio valdes locekle
Anna Platpīre, Latvijas Televīzijas programmu satura redaktore
13:20-13:35 Pieredzes stāsts. Kā pētīt medijpratību sabiedrībā?
Lai sekmīgi izstrādātu un īstenotu medijpratības stratēģiju, ir nepieciešami pētījumi un dati, kas tiek iegūti regulāri un sistemātiski. Kā izstrādāt medijpratības pētniecības metodoloģiju? Kādas pētniecības metodes izmantot? Kā noteikt rezultatīvos rādītājus? Kā aptvert plašo medijpratības pētniecības lauku un noteikti prioritātes?
Wendy Bryant, OFCOM vecākā pētniecības projektu vadītāja
13:35-14:15 Ekspertu diskusija. Kā pētīt medijpratību?
Kā Latvijā līdz šim ir pētīta medijpratība? Kādi ir pastāvošie izaicinājumi? Vai ir nepieciešama vienota medijpratības pētniecības metodoloģija? Kādi pētījumi un dati pašlaik būtiski pietrūkst, lai spētu pieņemt datos pamatotus lēmumus gan politiskā līmenī, gan medijpratības projektu īstenotāju, sadarbības partneru līmenī?
Klinta Ločmele, Medijpratības eksperte, IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē vadītāja
Agnese Dāvidsone, Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāne, asociētā profesore, pētniece
Ilva Skulte, Rīgas Stradiņu Universitātes Komunikācijas studiju katedras asociētā profesore
Sandra Murinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docente un pētniece
14:15 Pārtraukums 15 min
14:30-14:50 Uzruna. Kā cīnīties pret dezinformāciju digitālajā laikmetā?
Ľuboš Kukliš, EPRA priekšsēdētājs, ERGA bijušais priekšsēdētājs,
Slovākijas audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatora izpilddirektors
14:50-15:40 Diskusija. Kā cīnīties pret dezinformāciju?
Cīņa pret dezinformāciju – kādi ir nozīmīgākie dezinformācijas draudi pašlaik? Kā un kam būtu jāīsteno cīņa pret dezinformāciju valstiskā mērogā? Kā stratēģiski to īstenot?  Kāda ir sociālo mediju platformu nozīme medijpratības sekmēšanā un kas ir paveikts līdz šim?
Viktors MakarovsĀrlietu ministrijas Īpašais pārstāvis digitālajos jautājumos 
Andris Mellakauls, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Informatīvās vides integrācijas nodaļas vadītājs
Jānis Sārts, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra (STRATCOM) direktors
Rihards Bambals, Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta direktors

Mārcis Balodis, Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks
15:40-16:00 Prezentācijas. Tiešsaistes platformu ieguldījums medijpratības veicināšanā

Milan Zubíček, Google sabiedriskās politikas un valdības attiecību vadītājs Briselē
Sandra Särav, Facebook Centrālās un Austrumeiropas reģiona sabiedriskās politikas vadītāja

16:00-16:50 Diskusija. Uzticēšanās un patiesība
Kāda ir mediju loma cīņā ar dezinformāciju? Kā cīņu ar dezinformāciju ietekmē uzticēšanās mazināšanās tradicionālajiem medijiem? Kā sekmēt dialogu starp medijiem, žurnālistiem un sabiedrību, lai stiprinātu profesionālās žurnālistikas lomu, it īpaši infodēmijas laikā?
Moderators: Džina Donauskaite, Lietuvas Žurnālistikas centra izpilddirektore
Sirkku Kotilainen, Tamperes Universitātes profesore
Helle Tiikmaa, Igaunijas Žurnālistu asociācijas prezidente 
Indrė Makaraitytė, Lietuvas sabiedriskā medija LRT pētnieciskās nodaļas vadītāja
Filips Lastovskis, "DELFI plus" redaktors
16:50-17:00 Kopsavilkums
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
Priekšsēdētājs Ivars Āboliņš
Priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete
Padomes loceklis Patriks Grīva
Padomes locekle Ieva Kalderauska
17:00 Konferences noslēgums